Change Currency: USD MYR

Gamat Emas

Gamat Emas

Gamat eMas Sdn Bhd (GESB) adalah sebuah syarikat tempatan yang menghasilkan produk-produk berasaskan Gamat sejak tahun 1999. Produk-produk ini telah dihasilkan menerusi kajian terperinci oleh pakar-pakar kesihatan dan para penyelidik terulung dari UKM.

Selain itu, GESB juga menyediakan peluang perniagaan yang lumayan kepada para ahli melalui sistem multilevel marketing (MLM). Sistem ini telah berjaya menghasilkan ramai insan yang berjaya di dalam perniagaan mereka.

No products found.

  Copyright © 2007 - 2016 JomBeli.Net ~ All rights reserved®. 

 

Mobile Site